Kustības “Republika 2030” manifests

Latvija var labāk!

Šeit, Latvijā, dzīvo mūsu ģimenes, aug mūsu bērni. Mēs gribam dzīvot patiesi demokrātiskā un plaukstošā valstī, ar ko varam lepoties! Mēs ticam Latvijas sabiedrības kopīgajai spējai uzbūvēt tādu Republiku, kur katrs cilvēks gribētu tiekties pēc izcilības un varētu to sasniegt, un mudinātu arī citus būt izciliem.

Bet mēs nevaram pieņemt esošo situāciju!

Nevaram pieņemt ekonomisku stagnāciju un sociālu nevienlīdzību. Nedrīkstam samierināties ar nabadzību, ar nespēju visiem Latvijas iedzīvotājiem nodrošināt cilvēka cienīgu dzīvi, ar arvien lielāku sabiedrības ekonomisko noslāņošanos un viduvējību, ar pastāvīgu starptautisko ambīciju trūkumu.

Nevaram pieņemt sašķeltu sabiedrību, tādu politiku, kas vienu iedzīvotāju grupu pastāvīgi pretnostata otrai. Sašķelta valsts nevar apvienot visas sabiedrības spēkus, vienoties par attīstības mērķiem un tos sasniegt.

Nevaram pieņemt valsts pārvaldes nespēju aizstāvēt nacionālās intereses. Mēs nedrīkstam samierināties ar Latvijas valdības un valsts pārvaldes bezatbildību, dīku plūšanu pa straumi, nespēju izvirzīt un sasniegt ilgtermiņa mērķus.

Nevaram pieņemt politiskā procesa degradācijas spirāli, neticību republikai kā efektīvai valsts pārvaldes formai. Nedrīkstam samierināties ar to, ka lielākā daļa Latvijas cilvēku neuzticas politiskajām partijām, ka daudzi nezina, par ko balsot, un negrib piedalīties vēlēšanās, ieņem pasīvu nostāju valsts demokrātijas procesos.

Kurp jātiecas?

Latvijai ir nepieciešama ilgtermiņa ekonomikas attīstības vīzija un stratēģija, kas piemērota tieši Latvijas situācijai.

Nepieciešama valsts pārvalde, kas spēj uzņemties vadošo lomu valsts attīstības veidošanā.

Nepieciešama uzņēmīga valsts.

Ekonomikai, veselības aprūpes, labklājības un izglītības politikai jānodrošina tāds atbalsts ģimenēm un vecākiem, lai pieaugtu dzimstība, un tiktu sasniegts summārais dzimstības koeficients 2.1. Tas nodrošinās harmonisku paaudžu maiņu un Latvijas sabiedrības ilgtspēju.

Astoņu gadu laikā jāpanāk, lai Baltijas valstu vidū Latvija ir līderpozīcijās.

Mūsu misija ir panākt, lai divdesmit gadu laikā Latvija kļūtu par vienu no pasaules attīstītākajām un zaļākajām valstīm, kur visiem ir līdzvērtīgas iespējas, katra cilvēka potenciālam ir maksimāls piepildījums, un neviens sabiedrības loceklis nav aizmirsts novārtā.

“Republika 2030” – kas mēs esam?

“Republika 2030” ir pirmā politiskā organizācija, kurā cilvēkus vieno kopēja misija, gādība pret savu valsti un tās cilvēkiem, kā arī atbildība par padarītajiem un turpmāk veicamajiem darbiem. Dažādu nozaru eksperti un aktīvi sabiedrības pārstāvji ar daudzveidīgām prasmēm apvienos spēkus, lai risinātu valsts pārvaldes izaicinājumus.

Mūsu pozīcija ir centriska. Mēs nepiedalāmies šauru nišu politikā. Mēs fokusējamies uz galveno prioritāti – Latvijas cilvēku labklājības celšanu un tam nepieciešamo ekonomikas attīstību. Mēs neatzīstam sarkano līniju politiku, mēs meklējam vienojošo, nevis to, kas šķeļ sabiedrību.

Latvijas Republikas nacionālajām interesēm, ko nosaka Latvijas tauta, ir jābūt visu Latvijas valsts iekšpolitisko un ārpolitisko lēmumu pamatā.
Mēs ticam nākotnei patiesā tautvaldībā, tāpēc nosaucām mūsu kustību “Republika 2030”.

Mēs gribam uzbūvēt Republiku 2030 – valsti, kur ir prieks dzīvot, kur gribas strādāt, gribas audzināt bērnus un rūpēties par vecākiem. Republiku – kurā jūtamies drošībā un kurā vienmēr gribas atgriezties.

Kas mūs vieno?

Mūs vieno kopīga vīzija, misija un pamatvērtības

Gādība

Latvijā valsts galvenā vērtība un attīstības potenciāls ir tās cilvēki, līdz ar to gādība ir valsts galvenā pamatfunkcija. Valstij ir jārūpējas, lai neviens netiktu izstumts un aizmirsts, lai izglītības sistēma katram rod vietu ekonomikas izaugsmē, lai katrs talants ir maksimāli īstenots. Ir jānodrošina, lai veselības aprūpes sistēma ir nevis ielāps, bet balsts ekonomikai. Tāpat valstij ir jābūt gādīgam saimniekam par tās resursiem visplašākajā nozīmē.

Atbildība

Ne valdībā, ne valsts pārvaldē nav vietas tiem, kuri izvairās, slēpjoties aiz ekspertu, koalīcijas partneru, ierēdņu un citu mugurām. Ir jāpārtrauc bezatbildības kultūra, kas ir pamats arī uzblīdušajam valsts pārvaldes aparātam. Atbildība ir valstsvīru un valstssievu pienākums pret sabiedrību, jo citādi tie neattaisno sabiedrības doto mandātu un saņemto nodokļu maksātāju algu, un nestrādā Latvijas un tās cilvēku labā.

Prasmes

Prasme – tā ir gan kompetence, gan spēja praktiski ieviest dzīvē mērķtiecīgus lēmumus ar nepieciešamo ilgtermiņa ietekmi. Tieši tas ir pietrūcis Latvijas izaugsmei. Ir jātiek vaļā no pieejas: gribējām kā labāk, sanāca kā vienmēr. Prasmīgums un profesionālisms visās valsts jomās un visos līmeņos ir pamatnosacījums attīstībai.

Ko mēs darīsim?

Mēs izvirzīsim valstiskus mērķus, kas spēj apvienot Latvijas iedzīvotājus. Kopā ar uzņēmējiem, spožākajiem akadēmiskajiem prātiem, valstiski domājošiem ierēdņiem un aktīviem sabiedrības pārstāvjiem mēs izveidosim uzņēmīgas Latvijas valsts attīstības redzējumu.

Ja Tu domā līdzīgi – pievienojies!

“Republika 2030” ir atvērta organizācija. Mēs aicinām iesaistīties ikkatru, kurš un kura domā līdzīgi un grib sniegt savu ieguldījumu Latvijas attīstībā, neatkarīgi no tautības, pilsonības vai kādiem citiem kritērijiem.

Nepaliec malā!
Kopā mēs varam labāk!
Kopā mēs uzbūvēsim Latvijas Republiku 2030!

Sazināties ar mums

“Republika 2030” Biedrība; Reģ. Nr. 40008306038;
Garkalnes novads, Sunīši, Gaigalu iela 13, LV-2137.

Latvia

Copyright © 2021 Privātuma Politika