LATVIJA VAR LABĀK!

“Mēs nevaram pieņemt ekonomisku stagnāciju un sociālu nevienlīdzību. Nevaram pieņemt sašķeltu sabiedrību, un tādu politiku, kas vienu iedzīvotāju grupu pastāvīgi pretnostata otrai. Nevaram pieņemt valsts pārvaldes nespēju aizstāvēt nacionālas intereses.

Tāpēc “Republika 2030” izvirzīs valstiskus mērķus, kas spēj apvienot visus Latvijas iedzīvotājus un kopā ar uzņēmējiem, spožākajiem akadēmiskajiem prātiem, valstiski domājošiem ierēdņiem un aktīviem sabiedrības pārstāvjiem veidos uzņēmīgas Latvijas valsts attīstības redzējumu.”

Kustības iniciators Vjačeslavs Dombrovskis

Kas mēs esam?

“Republika 2030” ir pirmā politiskā organizācija, kurā cilvēkus vieno kopēja misija, gādība pret savu valsti un tās cilvēkiem, kā arī atbildība par padarītajiem un turpmāk veicamajiem darbiem. Dažādu nozaru eksperti un aktīvi sabiedrības pārstāvji ar daudzveidīgām prasmēm apvienos spēkus, lai risinātu valsts pārvaldes izaicinājumus. Mūsu pozīcija ir centriska. Mēs nepiedalāmies šauru nišu politikā. Mēs fokusējamies uz galveno prioritāti – Latvijas cilvēku labklājības celšanu un tam nepieciešamo ekonomikas attīstību. Mēs neatzīstam sarkano līniju politiku, mēs meklējam vienojošo, nevis to, kas šķeļ sabiedrību.

Kas mūs vieno?

Mūs vieno kopīga vīzija, misija un pamatvērtības

Gādība

Latvijā valsts galvenā vērtība un attīstības potenciāls ir tās cilvēki, līdz ar to gādība ir valsts galvenā pamatfunkcija. Valstij ir jārūpējas, lai neviens netiktu izstumts un aizmirsts, lai izglītības sistēma katram rod vietu ekonomikas izaugsmē, lai katrs talants ir maksimāli īstenots. Ir jānodrošina, lai veselības aprūpes sistēma ir nevis ielāps, bet balsts ekonomikai. Tāpat valstij ir jābūt gādīgam saimniekam par tās resursiem visplašākajā nozīmē.

Atbildība

Ne valdībā, ne valsts pārvaldē nav vietas tiem, kuri izvairās, slēpjoties aiz ekspertu, koalīcijas partneru, ierēdņu un citu mugurām. Ir jāpārtrauc bezatbildības kultūra, kas ir pamats arī uzblīdušajam valsts pārvaldes aparātam. Atbildība ir valstsvīru un valstssievu pienākums pret sabiedrību, jo citādi tie neattaisno sabiedrības doto mandātu un saņemto nodokļu maksātāju algu, un nestrādā Latvijas un tās cilvēku labā.

Prasmes

Prasme – tā ir gan kompetence, gan spēja praktiski ieviest dzīvē mērķtiecīgus lēmumus ar nepieciešamo ilgtermiņa ietekmi. Tieši tas ir pietrūcis Latvijas izaugsmei. Ir jātiek vaļā no pieejas: gribējām kā labāk, sanāca kā vienmēr. Prasmīgums un profesionālisms visās valsts jomās un visos līmeņos ir pamatnosacījums attīstībai.

Sazināties ar mums

“Republika 2030” Biedrība; Reģ. Nr. 40008306038;
Garkalnes novads, Sunīši, Gaigalu iela 13, LV-2137.

Latvia

Copyright © 2021 Privātuma Politika